Структура, принципи формування винагороди керівника

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника

Відповідно до умов укладеного контракту, керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, отриманого підприємством у результаті його діяльності, виходячи з установлених розмірів сум:

  • посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом підприємства, відповідно до чинного законодавства України;
  • надбавки у розмірі до 50% посадового окладу за складність, напруженість у роботі.

Керівнику може виплачуватися премія за підсумками роботи за квартал, рік, згідно з Колективним договором, за погодженням з головою обласної ради.

Керівнику виплачується матеріальна допомога у розмірі середньомісячного окладу на оздоровлення одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівнику може виплачуватися одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.