Правила відвідування кінотеатру та повернення квитків

Загальна інформація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КІНОТЕАТР «БОММЕР»

  • Повноваження з управління діяльністю підприємства здійснює Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
  • Книга відгуків та пропозицій знаходиться у адміністратора та надається на вимогу глядача.
  • Вартість квитків встановлюється відповідно до договорів прокату або договорів про надання послуг, які укладаються між кінотеатром та дистриб’юторами або іншими фізичними чи юридичними особами.
  • Пільгові квитки (студенти, пенсіонери, інші пільговики) можна придбати при пред’явленні відповідного документа, повідомивши касиру про пільгу до здійснення розрахунково-касової операції.
  • Усі відвідувачі кінотеатру вважаються такими, що автоматично погоджуються з Правилами відвідування

Згідно з Інструкцією з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.1999 № 452 та змін до Інструкції, внесених наказом Мінкультури від 13.07.2015 р. № 488:

  • Вимоги зазначеної Інструкції щодо обов’язкових реквізитів бланків квитків не розповсюджуються на підприємства, організації, установи культури, що застосовують реєстратори розрахункових операцій при наданні послуг. (пункт.1.1)
  • Повернення квитків відбувається у разі скасування, переносу або зміни заходу.
    Повернення коштів відвідувачам (глядачам, слухачам) проводиться організаторами заходу з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення). (Розділ Х. «Повернення квитків» зазначеної Інструкції)
  • Правила повернення квитків затверджені наказом директора КП ХОР «КІНОТЕАТР «БОММЕР».

Правила повернення квитків

Повернення Відвідувачам Кінотеатру грошових коштів за куплені та заброньовані квитки здійснюється відповідно до чинного законодавства України і цих Правил.

З Правилами повернення квитків Відвідувач може ознайомитися на інформаційній дошці (куточок покупця) Кінотеатру, на офіційному сайті bommer.com.ua або у адміністрації Кінотеатру.

З усіх питань виконання цих Правил можна звертатися до адміністрації Кінотеатру — на сайті Кінотеатру, на офіційних групах Кінотеатру у соціальних мережах, по телефону Кінотеатру, а також безпосередньо до адміністратора Кінотеатру.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кінотеатр здійснює продаж квитків на сеанси через касу Кінотеатру, через сайти з інтернет-продажу квитків, а також за відповідними договорами.

1.1.1. При купівлі Відвідувачем квитка через касу Кінотеатру касир зобов’язаний разом із квитком видати Відвідувачеві фіскальний (касовий) чек.

1.2. При поверненні Відвідувачам коштів за придбані квитки, співробітники Кінотеатру повинні дотримуватися чинного законодавства України і положень цих Правил.

1.3. Адміністратор і головний бухгалтер Кінотеатру здійснюють контроль за порядком повернення Відвідувачам коштів за придбані квитки.

1.4. Касир Кінотеатру, за безпосередньої присутності адміністратора або головного бухгалтера, здійснюють повернення Відвідувачам коштів за квитки, придбані через каси Кінотеатру.

1.5. Відповідальність за дотримання вимог цих Правил покладається на головного бухгалтера, адміністратора, касира Кінотеатру.

1.6. Квиток, отриманий Відвідувачем за запрошенням Кінотеатру, поверненню не підлягає.

1.7. У поверненні коштів за квиток може бути відмовлено у випадках, прямо передбачених цими Правилами та/або положеннями діючого законодавства.

1.8. Адміністрація Кінотеатру залишає за собою право у будь-який час змінювати ці Правила.

2. ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА КУПЛЕНІ КВИТКИ

2.1. Повернення коштів за квитки, придбані через касу Кінотеатру, здійснюється з дотриманням наступних строків та порядку:

2.1.1. при поверненні квитка, придбаного за готівку — повернення коштів Відвідувачу здійснюється у готівковій формі, у день виникнення обгрунтованої вимоги про повернення коштів (або іншої належної підстави відповідно до п.2.2 цих Правил), відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

2.1.2. Повернення грошових коштів за квитки, придбані через сайти з інтернет-продажу квитків, здійснюється безпосередньо через ці сайти та за встановленими ними правилами.

2.1.3. При відсутності у Відвідувача квитка та/або фіскального (касового) чека, в разі відмови Відвідувача від оформлення або підписання формуляра/заяви на повернення квитка, а також у випадку прострочення Відвідувачем встановленого строку для вимоги, повернення грошових коштів не здійснюється.

2.2. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється у відповідності до цих Правил, виключно у наступних випадках та з дотриманням наступних умов:

2.2.1. Обґрунтована вимога Відвідувача.

2.2.1.1. Обґрунтованою вимогою Відвідувача є вимога про повернення, пред’явлена не пізніше ніж за 30 хвилин до початку кіносеансу, на який був придбаний квиток, та за умови наявності у Відвідувача квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, адміністратора та касира). При відсутності квитка та/або фіскального (касового) чека, а також в разі відмови Відвідувача від оформлення або підписання формуляра/заяви, вимога про повернення коштів вважається необґрунтованою (безпідставною). Повернення грошових коштів у цьому випадку не здійснюється.

2.2.1.2. Для здійснення повернення коштів за придбані квитки, сума яких перевищує 100 (сто) гривень, Відвідувач зобов’язаний надати документ, що засвідчує особу Відвідувача (паспорт, ідентифікаційний номер, водійське посвідчення тощо) і написати заяву про бажання повернути придбаний квиток та отримати раніше сплачені за нього кошти, з вказівкою причини повернення.

2.2.1.3. У випадку звернення Відвідувача до касира Кінотеатру з вимогою про повернення коштів за придбаний квиток, касир зобов’язаний негайно зв’язатися із адміністратором.

2.2.1.4. Адміністратор повинен з’ясувати обґрунтованість вимоги Відвідувача, після чого:

А) У випадку необґрунтованої вимоги Відвідувача про повернення коштів за придбаний квиток, адміністратор зобов’язаний чемно пояснити Відвідувачеві причини неможливості повернення грошових коштів.

Б) У випадку обґрунтованої вимоги Відвідувача щодо повернення коштів, що були ним сплачені за придбаний квиток готівкою, персонал Кінотеатру здійснює дії, зазначені в п.2.3 цих Правил.

2.2.1.5. Повернення Відвідувачеві коштів за обґрунтованою вимогою, пред’явленою не пізніше ніж за 30 хвилин до початку сеансу, здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.1.6. Повернення Відвідувачеві коштів за необґрунтованою вимогою, а також за обґрунтованою вимогою, пред’явленою пізніше ніж за 30 хвилин до початку сеансу, не здійснюється.

2.2.2. Помилка касира.

2.2.2.1. У випадку, якщо Відвідувачеві, внаслідок помилки касира, був проданий квиток на інший сеанс і/або інше місце в кінозалі, вимога Відвідувача про повернення коштів за придбаний квиток розглядається незалежно від часу звернення Відвідувача, але не пізніше ніж протягом 20 хвилин з початку кіносеансу, на який було продано квиток, за умови наявності у Відвідувача квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, адміністратора та касира).

2.2.2.2. У випадку продажу Відвідувачеві квитка на інший сеанс і/або на інше місце в залі для глядачів, касир зобов’язаний негайно викликати адміністратора, який безпосередньо приймає рішення і проводить повернення коштів за придбаний квиток.

2.2.2.3. Повернення коштів Відвідувачеві у випадку помилки касира здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.2.4. Після повернення Відвідувачеві коштів за придбаний квиток, Відвідувач має право придбати квиток на обраний ним інший сеанс і/або інше місце, за умови наявності вільних місць.

2.2.2.5. Касир за підсумками робочої зміни подає головному бухгалтеру Кінотеатру службову записку, у якій повинна бути зазначена наступна інформація: загальна кількість повернутих квитків у зв’язку з помилкою касира; загальна сума, що була повернута Відвідувачам;

2.2.3. Скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу.

2.2.3.1. У випадку скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу, вимога Відвідувача про повернення коштів за придбаний квиток розглядається незалежно від часу звернення Відвідувача, але не пізніше ніж протягом 1 (одного) календарного дня, наступного за днем скасованого/перенесеного сеансу, за умови наявності у Відвідувача квитка та фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, адміністратора та касира).

2.2.3.2. У випадку скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу, касир у присутності адміністратора і/або головного бухгалтера Кінотеатру безпосередньо здійснює повернення Відвідувачам коштів за квитки, придбані на такий сеанс.

2.2.3.3. Повернення коштів у випадку скасування сеансу або перенесення часу проведення сеансу здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.2.4. Форс-мажорні обставини.

2.2.4.1. У випадку скасування сеансів або перенесення часу проведення сеансів внаслідок припинення роботи Кінотеатру за форс-мажорними обставинами (напр., при екстреній евакуації Відвідувачів у разі пожежі, повідомлення про замінування тощо), повернення коштів за придбаний квиток здійснюється виключно після відновлення нормальної роботи Кінотеатру.

2.2.4.2. Повернення коштів за квиток, придбаний Відвідувачем під час екстреної евакуації (а саме у часовий проміжок між оголошенням евакуації та відновленням нормальної роботи Кінотеатру), адміністрацією кінотеатру не здійснюється.

2.2.4.3. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється за умови наявності у Відвідувача квитка, фіскального (касового) чека та належно оформленого формуляра/заяви на повернення квитка (з підписами Відвідувача, адміністратора та касира), незалежно від часу звернення Відвідувача, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відновлення нормальної роботи Кінотеатру після припинення дії форс-мажорних обставин. При відсутності квитка та/або фіскального (касового) чека повернення грошових коштів не здійснюється.

2.2.4.4. Повернення Відвідувачам коштів за квитки, придбані через касу Кінотеатру за готівку, здійснюється касиром у присутності адміністратора і/або головного бухгалтера Кінотеатру, з дотриманням пункту 2.1.1 цих Правил.

2.2.4.5. Повернення коштів у випадку форс-мажорних обставин здійснюється в повному обсязі — 100% від вартості квитка.

2.3. У будь-якому випадку вимоги Відвідувача згідно підстав, наведених в п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4 цих Правил, щодо повернення коштів, що були ним сплачені за придбаний квиток, персонал Кінотеатру здійснює наступні дії: адміністратор складає службову записку (формуляр) на ім’я директора Кінотеатру про необхідність видачі коштів з каси підприємства в зв’язку з поверненням квитка, та візує таку службову записку (формуляр) у головного бухгалтера;

після одержання візи головного бухгалтера Кінотеатру, касир має право здійснити повернення Відвідувачеві коштів, раніше сплачених ним готівкою за придбаний квиток;
всі службові записки (формуляри) за відповідну робочу зміну залишаються у адміністратора для обліку; під час повернення коштів за придбані квитки, оригінал фіскального (касового) чеку на купівлю даних квитків та самі квитки залишаються у касира та/або головного бухгалтера Кінотеатру. Відвідувачу видається другий примірник оригіналу фіскального (касового) чеку на повернення коштів.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ

3.1. За порушення Цих Правил на головного бухгалтера, адміністратора, касира Кінотеатру відповідно може бути покладена дисциплінарна і матеріальна відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України.

3.2. У випадку порушення Відвідувачем цих Правил, а також Правил відвідування Кінотеатру, йому може бути відмовлено у поверненні квитків без будь-якого пояснення, а також випроваджено з території Кінотеатру.

Правила відвідування

Відвідувачі Кінотеатру повинні дотримуватися цих Правил відвідування. Усі Відвідувачі Кінотеатру вважаються такими, що автоматично погоджуються з умовами, викладеними у цих Правилах

1. Загальні умови:
1.1. На території Кінотеатру поведінка Відвідувачів повинна відповідати вимогам, встановленим положеннями цих Правил.

1.2 Відвідуючи сеанс кінофільму, Відвідувач повинен зберігати придбаний ним квиток та фіскальний чек до кінця сеансу.

1.3 Діти до 6 років мають можливість відвідувати сеанси у Кінотеатрі безкоштовно.

1.4 У випадку відсутності Відвідувачів на певний сеанс кінофільму, час очікування складає 15 хвилин від початку сеансу, після чого даний сеанс вважається відміненим.

1.5 Перегляд деяких кінофільмів може підпадати під вікові обмеження, встановлені Міністерством культури і туризму України, тому Відвідувачам, які за віком підпадають під такі обмеження, може бути відмовлено у продажу квитків на такий кінофільм. За присутність дитини у кінозалі під час показу таких кінофільмів несуть повну відповідальність батьки цієї дитини або повнолітні особи, що її супроводжують та які мають право купити квитки на такий кінофільм.

1.6 Квиток на сеанс, придбаний через касу Кінотеатру, може бути повернутий Відвідувачем не пізніше ніж за 30 хвилин до початку кіносеансу, за умови наявності у Відвідувача фіскального чеку та квитка.

1.7 Повернення грошових коштів за квитки, придбані через сайти з інтернет-продажу квитків, здійснюється безпосередньо через ці сайти та за встановленими ними правилами.

1.8 Зазначений у квитку час початку сеансу означає час початку трансляції відповідного кінофільму, включаючи анонси, рекламні та інформаційні ролики.

1.9 Повну відповідальність за зміст реклами, розміщеної на території Кінотеатру, несе рекламодавець. Кінотеатр несе відповідальність лише за відповідність порядку розміщення цієї реклами Законам України.

1.10 Запрошення Кінотеатру (Вільний Квиток) дає право на одне відвідування Кінотеатру одним Відвідувачем, протягом зазначеного в ньому строку дії. Загальна кількість відвідувачів одного сеансу за Вільними Квитками є обмеженою відповідно до умов договорів з дистриб’юторами.

1.11 Відвідувач зобов’язаний дбайливо ставитись до майна Кінотеатру та не допускати дій, що можуть пошкодити майно. У разі нанесення матеріальної шкоди обладнанню, майну та інвентарю Кінотеатру, Відвідувач зобов’язаний у повному обсязі відшкодувати Кінотеатру завдану шкоду.

1.12 У разі нанесення матеріальної шкоди майну, обладнанню та інвентарю Кінотеатру винні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно Кримінального кодексу України в залежності від ознак складу злочину, а також до адміністративної відповідальності, з виплатою повної вартості зіпсованого майна.

1.13 Відео- та фотозйомка на території Кінотеатру дозволяється лише при завчасному письмовому узгодженні цього питання з адміністрацією Кінотеатру.

1.14 Адміністрація Кінотеатру має право вимагати пред’явити документ, що засвідчує особу Відвідувача, у разі якщо продаж квитків провадиться за пільговим тарифом (студенти мають пред’явити студентський квиток, пенсіонери — пенсійне посвідчення, тощо), або виникає необхідність встановити вік Відвідувача з метою перешкодити перегляду ним кінофільму, що має вікові обмеження.

1.15 Адміністрація Кінотеатру залишає за собою право у будь-який час змінювати ці Правила та цінову політику Кінотеатру.

1.16 З усіх питань виконання цих Правил можна звертатися до адміністрації Кінотеатру — на сайті Кінотеатру, в офіційних групах Кінотеатру у соціальних мережах, за телефоном Кінотеатру, а також безпосередньо до адміністратора Кінотеатру.

2. На території кінотеатру заборонено:
2.1. При перегляді кінофільму категорично заборонено проводити відео- та фотозйомку (такі дії є кримінальним злочином згідно чинного законодавства України), перебувати у кінозалі з відео та фототехнікою під час сеансу! Велике прохання відео та фотокамери залишати поза кінозалом.

2.2. При перегляді кінофільму категорично заборонено користуватися засобами мобільного зв’язку, які на час сеансу повинні бути відключені.

2.3. Приносити на територію Кінотеатру та/або вживати на території Кінотеатру (включаючи кінозалу) принесені з собою продукти харчування та алкогольні напої.

2.4. Перебувати на території Кінотеатру у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також чинити будь-які дії, пов’язані з порушенням громадського порядку та/або такі, що заважають нормальному перебуванню на території Кінотеатру інших відвідувачів. В тому числі заборонено: нецензурно висловлюватись, голосно розмовляти, лягати на місця для сидіння, викладати ноги на спинки крісел та на столи, розмовляти по мобільному телефону у залі під час перегляду кінофільму, приносити з собою на сеанс громіздкі речі, великі пакети тощо (якщо габарити таких речей заважають перегляду кінофільму), іншим чином заважати Відвідувачам Кінотеатру.

2.5 Проносити на територію Кінотеатру вогнепальну, газову, пневматичну та холодну зброю, вибухові пристрої та піротехніку, газові балончики; грати на території Кінотеатру в азартні ігри (карти і т.п.), що заборонено законодавством України.

2.6 Паління заборонено на всій території Кінотеатру, включаючи паління електронних цигарок. За паління на території Кінотеатру Відвідувач може бути випроваджений з Кінотеатру без відшкодування йому будь-якої грошової компенсації. Штраф за паління на території Кінотеатру становить 300 (триста) гривень.

2.7 Смітити і розкидати в глядацьких залах та на території Кінотеатру будь-які предмети (упаковки, жувальні гумки, пляшки, серветки, залишки продуктів харчування тощо), залишати без нагляду речі, сумки, пакети та іншу ручну поклажу. Адміністрація не несе відповідальності за цілісність та збереження індивідуальних речей Відвідувачів.

2.8 Перебувати на території Кінотеатру з тваринами, не маючи на це спеціальних дозволів адміністрації Кінотеатру.

2.9. Якщо Відвідувачем було порушено одне, або більше положення цих правил, адміністрація кінотеатру має право відмовити у продажу квитків/перегляду фільму без будь-яких пояснень. У цьому випадку Відвідувач зобов’язаний негайно залишити територію кінотеатру.