Положення оферти

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Комунальне підприємство Харківської обласної ради «Кінотеатр Боммер», пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару та надання Послуг на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару та отримання Послуг, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів та надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах.

Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Комунального підприємства Харківської обласної ради «Кінотеатр Боммер», будь-якій фізичній особі (надалі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів та надання послуг. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.

1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів та надання послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару та/або послуг) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Він дає дозвіл на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних на умовах, визначених Законом України “Про захист персональних даних”. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.

в) Він цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами «Правил відвідування кінотеатру «Боммер» та зобов’язується дотримуватись вище вказаних Правил.

Терміни та визначення

2.1. Продавець – Комунальне підприємство Харківської обласної ради «Кінотеатр Боммер», що є зареєстрованою  відповідно до законодавства України юридичною особою та знаходиться за адресою: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 6. Код ЄДРПОУ 05760595, поточний рахунок № 26006052119478 в ПАТ «Приватбанк», Харківська філія, МФО 351533, ІПН 057605920339. Тел.: (057) 717-54-57

2.2. Товар та послуги – визначений Продавцем опис, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент, який розміщений на електронному сервісі https://bommer.com.ua

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка здійснює замовлення Товарів та Послуг у Продавця з використанням Сервісу https://bommer.com.ua на умовах даної публічної пропозиції (оферти).

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів та надання Послуг, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу https://bommer.com.ua.

2.5. Сервіс https://bommer.com.ua – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://bommer.com.ua.

2.6. Місце здійснення господарської діяльності Продавця – кінотеатр «Боммер», місцезнаходження котрого визначено на Сервісі https://bommer.com.ua в мережі Інтернет.

Предмет договору купівлі-продажу товарів та надання послуг

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів та надання послуг, продати, передати у власність Покупця Товар та надати послуги, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується отримати такий Товар та/або Послуги та сплатити їх вартість у відповідності до умов Договору.

3.2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару та надання послуг без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару та надання послуг.

3.3. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оплатити замовлення” через Сервіс https://bommer.com.ua або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

Порядок оформлення Замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через  Сервіс https://bommer.com.ua шляхом додавання обраних Товарів та Послуг у “Кошик” шляхом натискання кнопки “Додати у кошик” або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).

4.2. Оформити Замовлення на Товари та Послуги можуть зареєстровані Покупці на Сервісі https://bommer.com.ua

Ціна та порядок оплати

5.1. Актуальні ціни на кожен Товар та Послугу на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сервісі  https://bommer.com.ua. У випадку, якщо Товар або Послуга отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар та Послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

5.2. Загальна вартість Товару та Послуг, що надаються Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах, які надаються Продавцем  Покупцеві (або його Представнику) під час  отримання Товару та наданні Послуги у місце здійсненній господарської діяльності Продавця. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору.

5.3. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів та наданих Послуг. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару та Послуг, наявних у відповідному місці здійснення господарської діяльності  Продавця на дату їх отримання.

5.4. Покупець оплачує Замовлення за допомогою сервісу платіжних систем.

5.5. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну Товару та/або Послуг в момент їх одержання, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами в місці здійснення господарської діяльності Продавця.

5.6. Оплата товарів та послуг, що надаються сервісом https://bommer.com.ua, здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.7. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати, сервіс https://bommer.com.ua залишає за собою право ненадання товару та/або послуг, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

5.8. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання оплати Продавцем.

5.9. Ціна Товару та послуг, що вказана на Сервісі https://bommer.com.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

Порядок приймання-передачі Товару та надання Послуг

6.1. Покупець зобов’язаний отримати Товар та/або Послуги за місцем здійснення господарської діяльності  Продавця, обраного ним при замовленні Товару та/або Послуг у строки, вказані при оформленні Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до місця здійснення господарської діяльності Продавця з метою отримання та оплати Товару та/або Послуг, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій.

Права та обов’язки Продавця

7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товари та Послуги (в тому числі замовлений Покупцем), асортимент Товарів та Послуг.

7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару або Послуги.

7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару та Послуг вимогам якості на території України.

Права та обов’язки Покупця

8.1. Покупець має право:

  • Отримати Товар та/або Послугу в місці ведення господарської діяльності Продавця самостійно, або ж з залученням представника.
  • Відмовитися від приймання Товару та надання Послуги у випадку невідповідності їх характеристик раніше замовлених.
  • Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний:

  • Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі https://bommer.com.ua.
  • Оплачувати Товар та/або Послуги згідно розрахункових документів за зазначеною у них ціною.
  • Дотримуватись встановлених «Правил відвідування кінотеатру «Боммер».

Відповідальність сторін

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів та/або Послуг, попередньо замовлених на Сервісі https://bommer.com.ua та придбаних у Продавця.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

Строк дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Сервісі https://bommer.com.ua та діє до прийняття та повної оплати Товару та/або Послуг Покупцем.

10.2. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, за виключенням зміни ціни та асортименту Товару та Послуг Продавцем, як зазначено в цьому Договорі.

Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на Сервісі https://bommer.com.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою електронної пошти.

11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на електронну адресу multiplex.ua

Правила використання матеріалів, розміщених на Сервісі https://bommer.com.ua

12.1. Сервіс https://bommer.com.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст на Сервісі https://bommer.com.ua охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сервісі https://bommer.com.ua, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

Інші умови

13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару та надання послуг вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару та надання послуг набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.

13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому

13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на  Сервісі https://bommer.com.ua.

13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на  Сервісі https://bommer.com.ua у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на  Сервісі https://bommer.com.ua вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів та надання послуг.

13.6. При виникненні претензій/пропозицій Покупець може звернутися за телефоном: (057) 717-54-57 або електронною поштою info@bommer.com.ua.